Açıköğretim Kitapları ve Setleri

Açıköğretim kitap çeşitleri kullanıcıların ihtiyaçları, eğitim seviyeleri ve yetkinlikleri doğrultusunda üretilen, güncel konu içeriğine sahip bir kitap kategorisidir. Açıköğretim kitap çeşitleri, öğrenmeyi kullanıcı açısından daha zevkli hale getirmeyi hedefleyen bir içerik yelpazesine sahip olup, her branştan ve seviyeden kullanıcının ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanır. Açıköğretim kitapları ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere farklı eğitim seviyelerinde üretilir. Açıköğretim ortaokul kitap çeşitleri, dil bilgisi ve sözcük konularında kullanıcının öğrendiğini pekiştirmesine fırsat verir. Aynı zamanda hızlı okuma kabiliyetini de geliştirici yönde katkı sağlar. Ortaokul konu anlatım kitapları öncelikli olarak kullanıcının konuyu anlamasına ve fikir edinmesine yardımcı olmayı amaçlar. Ortaokul test kitapları ise kullanıcının öğrenme aşamasında olduğu konuyu, uygulamalı olarak pekiştirmesine yardımcı olur. Açıköğretim edebiyat kitapları dilbilgisi ve edebi sanatlar konularına geniş kapsamda yer verir. Edebiyat kitapları içerisinde geçmişten bugüne tarihte yer edinmiş yerli ve yabancı tüm yazarlar ve edebiyat akımları yer alır. Aynı zamanda bu edebiyat akımlarında yer edinmiş klasik eserler ve bu eserlerin ana fikirleri de kullanıcının öğrenmesi gereken konular içinde yer alır. Açıköğretim İngilizce kitabı kelime ve gramer bilgisini kalıcı öğrenmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda İngilizce kitapları kişilerin farklı dil seviyelerine uygun olacak şekilde dizayn edilir. Bu amaca yönelik kitapların içerisindeki metinler, kelimeler ve gramer konuları farklılık gösterir. Açıköğretim kitap çeşitleri aynı zamanda doğayla uyumlu materyaller kullanılarak imal edilir. Bu yönüyle kitaplar geri dönüşüm politikası esas alınarak üretilir. Kullanıcılar kitaplar ile eğitimlerini tamamladıktan sonra onları geri dönüşüm birimlerine teslim edebilir. Böylelikle her bir kitap tekrar kağıt hamuruna dönüştürülür ve yeni bir eğitim materyali olmak üzere yolculuğa çıkar. Bunun sonucunda daha az ağaç kesimi gerçekleşir.

Açıköğretim Kitaplarının Özellikleri

Açıköğretim kitap çeşitleri, kullanıcıların ihtiyaçları ön planda tutularak farklı özelliklerde ve farklı ders içeriklerinde üretilir. Bu farklılıkları ortaya çıkaran etkenler arasında kitabın türü, setli türlerin parça sayısı ve konu çeşitliliği sıralanır. Aynı zamanda Açıköğretim kitaplarının geri dönüşüme uygun malzemeler ile üretilmesi de onları ön plana çıkaran özelliklerdir. Geri dönüştürülebilir yapıları sayesinde işlevini tamamlayan kitaplar kullanıcılar tarafından geri dönüşüm alanlarına teslim edilebilir. Böylelikle her bir kitap kağıt hamuruna dönüştürülerek yeniden üretilir. Açıköğretim kitapları lise döneminde görülen derslere yönelik hazırlanabilir. Bu dersler sayısal olarak matematik, geometri, biyoloji, kimya ve fiziktir. Sözel dersler Türkçe, edebiyat, coğrafya ve tarih gibi derslerdir. Aynı zamanda konu içerikleri güncel lise müfredatlarının seviyesine uygun örneklerle zenginleştirilir. Özellikle Açıköğretim coğrafya kitapları coğrafi kavram bilgisini geliştirmenin yanı sıra test çözme hızını artırmada da kullanıcıya yardımcı olur. Coğrafya gibi görsel materyalin yoğun olduğu ders içerikleri, zengin ve anlaşılır fotoğraflarla, haritalarla desteklenir. Böylelikle öğrencinin, dersi öğrenirken görsel hafızasının da çalıştırılması hedeflenir. Aynı şekilde bu kitaplar farklı etkinlik türleriyle beraber kalıcı öğrenme sürecini de olumlu yönde etkiler. Kalıcı hafızaya aktarılmış olan bilgilerin gerekli durumlarda hatırlanması ve uygulanması daha kolay olabilir. Açıköğretim ders kitapları satın alma sürecinde, kitaplar hakkında kapsamlı bilgi edinmek faydalı olur. Böylelikle öğrenci her ders döneminde güncellenen ve yenilenen müfredatı eksiksiz bir şekilde takip etme imkanı yakalar. Açıköğretim kitapları hakkındaki bilgilere online alışveriş imkanıyla kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Açıköğretim yardımcı kitap çeşitleri, içeriğindeki güncel metinler ve işlevsel etkinliklerle, öğrenciler tarafından memnun edici olarak nitelendirilir. İhtiyacınıza göre bu kitaplarla beraber kullanabileceğiniz not defteri modellerine de göz atabilirsiniz.

Açıköğretim Kitaplarının Çeşitleri

Açıköğretim felsefe kitapları hakkındaki kullanıcı yorumları, kitapların temel felsefi kavramları kalıcı öğrenme sürecine katması ve örneklerle pekiştirmesi konusunda kullanışlı olduğu yönündedir. Felsefe kitabı içerisinde dünya tarihinde yer edinmiş ve fikirleriyle geleceği aydınlatmış olan birçok felsefi kişilik ve akım yer alır. Benzer şekilde Açıköğretim ekonomi kitabı açıklayıcı anlatım metinleri ve işlevsel etkinlikleriyle büyük beğeni toplar. Kitaplar hakkındaki kullanıcı yorumlarını inceleyerek, bilinçli alışveriş yapmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Açıköğretim muhasebe kitabı kullanıcıya temel gelir-gider hesaplamalarını ve kavramsal bilgileri açıklayıcı bir dille sunar. İhtiyacınıza göre kitaplarla beraber kullanabileceğiniz bloknot çeşitlerini de inceleyebilirsiniz. Ders içerikleri dışında açıköğretim kitap çeşitleri, anlatım türlerine göre de kategorize edilir. Temelde bu kitaplar, konu anlatım kitapları ve soru bankası merkezi tüm dersler kitapları olmak üzere ikiye ayrılır. Konu anlatım kitapları, her bir ders içeriği için ayrı ayrı hazırlanır. Yoğunluklu olarak güncel müfredatın kullanıcıya en açık ve anlaşılır dille aktarılması amaçlanır. Bu konu anlatımı aynı zamanda örnekler, alıntılar ve görsel materyaller ile desteklenir. İçerisinde bütün derslerin yer aldığı ve konu anlatımlarının daha kısa tutulduğu özet konu anlatım kitapları da mevcuttur. Kullanıcının konuyu çalıştıktan sonra daha da pekiştirmesine yardımcı olması amacıyla her bir ders için soru bankası kitapları hazırlanır. Bu kitaplar, kullanıcının çalışma sonrasında belirli aralıklarla konuyu uygulamalı olarak tekrar etmesine yardımcı olur. Soru bankası kitapları farklı kullanıcı seviyelerine uygun şekilde soru tiplerine sahiptir. Buna örnek olarak kullanıcıların sayısal konulardaki yeterliliğini arttırmak için hem konu anlatımı hem de örnek soruların bulunduğu Açıköğretim matematik kitabı çeşitleri gösterilir. Matematik konu anlatım kitapları, öncelikli olarak kullanıcıya bilginin akıcı ve pratik bir şekilde aktarılmasını amaçlar. Sonrasında içerisinde yer alan çözümlü örnek sorular aracılığıyla, kullanıcının konuyu uygulayarak öğrenmesine yardımcı olur. Son olarak matematik test kitapları, belirli aralıklarla çözülen testler sayesinde kullanıcının konuyu kalıcı hafızasına aktarmasına destek olur.

Açıköğretim Konu Anlatım Kitapları

Açıköğretim konu anlatım kitapları, her ders için ayrı ayrı hazırlanır. Bu kitapların hazırlanması öncesi, yayınevleri güncel olarak yayınlanmış olan ders müfredatlarını takip eder ve bu konuların her biri için uzmanlaşmış bir eğitmen kadrosu oluşturur. Sonrasında her bir yayınevi kendi akademisyen kadrosuyla birlikte bu müfredata uygun anlatım metinleri, alıştırmalar ve örnekler hazırlar. Bu anlatım metinleri dersin türüne göre örnekler, alıntılar veya görsel materyaller ile desteklenir. Örneğin bir matematik kitabında anlatımı yapılan konudan sonra çözümlü bir şekilde örnek sorular yer alır. Aynı şekilde bir coğrafya kitabında anlatılan konuya bağlı olarak haritalar ve grafikler yer alır. Bu destekleyici kısımlar, kullanıcının öğrenmek istediği konuyu uygulamalı olarak daha iyi pekiştirmesine yardımcı olabilir. Konu anlatım kitaplarında başlıklar her zaman konunun genelinden özeline doğru ilerler. Örneğin edebiyat dersine ait bir konu anlatımda üst başlık olarak ‘Edebiyat Akımları’’ başlığını kullanır. Sonrasında bu başlığı ‘Türk’ ve ‘Yabancı Edebiyat Akımları’ olarak ayırabilir. Ayrılmış olan her bir başlığın altına, o akımlarda yer edinmiş yazarlar, şairler ve onların yapıtları yazılır. Genelden özele şeklinde ilerleyen anlatım dilleri, kullanıcılar tarafından daha kolay anlaşılabilir. Açıklayıcı metinlerin anlatım dili akıcı ve sadedir. Böylelikle her seviyeden ve kesimden kullanıcıya ulaşılması amaçlanır. Yayınevleri tarafından kitapların tasarımları esnasında da sadeliğe önem verilir. Bunun nedeni bilginin öğrenilmesi sırasında, kullanıcının dikkatinin dağılmasına sebep olabilecek noktaları ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda konu anlatım kitapları ile yapılan çalışma sırasında hafızayı güçlendirecek renkli kalemlerin ve notların kullanılması da önerilir. Böylelikle istenilen bilgi kalıcı hafızaya, daha kolay ve hızlı bir şekilde aktarılır. Kalıcı hafızaya aktarılan bilginin gerekli durumlarda hatırlanması ve işlenmesi daha kolay olabilir.

Açıköğretim Test Kitapları

Açıköğretim test kitapları, farklı dersler için yayınevlerinin akademisyen ekiplerinin uzun çalışmalar sonunda hazırladığı, konuyu pekiştirmeye yönelik ürünlerdir. Bu kitaplarda her seviyeden ve alandan kullanıcıya yönelik sorular yer alır. Örneğin bir matematik test kitabında, her konudan farklı seviyelerde sorular yer alır. Bu seviyeler kullanıcının giderek daha iyiyi hedeflemesine yardımcı olur. Aynı zamanda kullanıcının problem çözme yeteneğinin gelişmesine ve bakış açısının farklılaşmasına da destek olabilir. Sorular güncel müfredata ve ders içeriğine uygun şekilde tasarlanır. Sorular hazırlanırken, istenilen bilginin açık ve sade bir dille talep edilmesine dikkat edilir. Konuya bağlı olarak bazı durumlarda, kullanıcının pratik düşünme alışkanlığını kazanabilmesi amacıyla, sorularda dolaylı anlatım da tercih edilebilir. Örneğin bir matematik testinde soruya ait bilgiler, paragraf halinde ve hikayeleştirilerek verilip kullanıcının denklemi kendisi yazması istenebilir. Kullanıcı soruya ait denklemi yazdıktan sonra çözümünü de tamamlayarak doğru şıkkı seçer. Test kitapları öğrenilen konunun uygulamalı olarak tekrar edilmesi açısından, eğitim alanında önemli bir yere sahiptir. Bazı test kitaplarında cevap anahtarı testin hemen bitiminde yer alır veya çözümü devamındaki sayfada bulunur. Bunun dışında bazı yayınevleri ise tüm cevap anahtarını kitabın sonuna koymayı uygun görür. Düzenli aralıklarla test çözen kullanıcılar bilgilerini pekiştirerek, zamanla bu bilgileri kalıcı hafızaya aktarır. Kalıcı hafızaya aktarılan bilgiler, kolay unutulmaz ve gerekli olduğunda hızlı bir şekilde hatırlanır. Böylelikle kullanıcı zamanla soru çözümünde pratikleşir ve hızlanır. Bu durum kullanıcıya, girecek olduğu sınavlarda rakiplerine karşı avantaj sağlar.

Açıköğretim Kitapları Seçimi

Açıköğretim kitapları, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda farklı çeşitlerde üretilir. Bu farklılıkları ortaya çıkaran nedenler arasında kitabın kapsamı, eğitim seviyesi, içeriği ve türü sıralanır. Kitap içerikleri her zaman genelden özele şeklinde ilerler. Öncelikle kullanıcıya konunun ana başlığı verilir. Örneğin matematik dersinde başlık olarak ‘Bölme İşlemi’ verilir. Sonrasında bu konu içerisinde yer alan diğer alt başlıklara değinilir. Bu alt başlıklar, örneğin devamı olarak bölmenin elemanları olabilir. Böylelikle kullanıcının almakta olduğu bilgiyi daha kolay öğrenmesi amaçlanır. Açıköğretim kitap çeşitleri içerisinde sayısal dersler matematik, geometri, biyoloji, kimya ve fiziktir. Sözel olarak felsefe, tarih ve coğrafya gibi dersler yer alır. Açıköğretim kitapları seviye olarak ortaöğretim, lise veya üniversite dönemine ait olabilir. Bu kitapları seçme sürecinde kullanıcının bilgi seviyesi ve ihtiyaçları, önemli bir belirleyici faktördür. Buna ek olarak soru çözme hızını arttırmak amacıyla, paragraf kitaplarının tercih edilmesi önerilir. Kullanıcı konuyu öğrenmek amacıyla tercih yapıyorsa, konu anlatım kitaplarını tercih edebilir. Bunun yerine konu yeterince öğrenilmiş ve sonrasında tekrar edilmek isteniyorsa, test kitapları daha uygun olabilir. Böylelikle kullanıcı konuyu pekiştirerek, kalıcı hafızaya aktarılmasına yardımcı olur. Tüm bu ayrıntıları dikkate alarak, size uygun olduğunu düşündüğünüz kitap çeşitlerini alabilirsiniz.

Açıköğretim Kitaplarının Fiyatları

Açıköğretim kitap fiyatları çeşitli sebeplerle farklılık gösterir. Bu farklılıkları ortaya çıkaran nedenler arasında kitabın türü, setli ürünlerde parça sayısı ve kitabın konu içeriği sıralanır. Örneğin konu anlatım kitapları test kitaplarına göre daha uzun karakterlere sahip içerikler bulundurur. Bu uzun metinler nedeniyle üretimlerinde daha fazla kağıt yaprağı kullanılır. Kullanılan her bir kağıt yaprağının maliyeti, ürüne ait satış fiyatını etkiler. Test kitapları daha kısa içeriklere sahip olduğundan, daha az maliyetli olabilir. Satış fiyatı belirlenirken kullanıcı talep ve yorumları da göz önünde bulundurulabilir. Her bütçeye hitap edecek şekilde zengin ürün yelpazesine sahip olarak imal edilen Açıköğretim kitap satın almadan önce, kullanıcı yorumlarını incelemek kitabın kullanıcıya uygun olup olmadığını anlama açısından yardımcı olabilir. Böylelikle kullanıcı eksik olduğu dersleri kendi seviyesine uygun olarak öğrenir veya tekrar eder. Örneğin konu açısından bilgi ve pratik eksiği olan kullanıcılar, sıklıkla çözümlü örnekler içeren konu anlatım kitaplarını tercih eder. Konuyu öğrenmiş ama tekrar eksiği olan kullanıcılarsa genellikle test kitaplarını kullanmayı tercih eder. Böylelikle sahip oldukları bilgiler, uygun tekrarlar sonrasında kalıcı hafızaya aktarılmış olur. Kalıcı hafızaya aktarılan bilgiler gerekli olduğunda, daha hızlı ve pratik bir şekilde hatırlanır. Yapılan her tekrar, kullanıcının daha hızlı ve pratik olmasına yardımcı olur. Bugünün ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde Açıköğretim dijital kitap çeşitleri, inovatif tasarımıyla kullanıcılar tarafından büyük ilgi görür. Kullanıcılar, son teknolojiye uygun olarak üretilen olan bu kitapları daha kullanışlı kabul edebilir. Aynı zamanda dijital olarak tasarlanan kitaplar, kağıt israfının da önüne geçer. Böylelikle hem geri dönüşüm desteklenmiş olur hem de yeni ağaçların kesilmesinin önüne geçilmiş olur. Bu önemli nokta kullanıcıların baskı kitaplar yerine dijital kitaplar seçmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Buna ek olarak, kullanıcı online alışveriş imkanıyla Açıköğretim kitap alma sürecinde kampanya ve indirimler hakkında da bilgi sahibi olma şansına sahip olur. İhtiyacınız olan bu ürünleri Hepsiburada üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz.

Açıköğretim Kitapları Kalıcı Öğrenmeyi Destekler mi?

Açıköğretim kitapları, güncel konu içeriği ve işlevsel ders etkinlikleri sayesinde kullanıcıların kalıcı öğrenme sürecine olumlu yönde katkı sağlar. İlk basamak olarak konu anlatım kitaplarında yer alan çözümlü sorular kullanıcıya yardımcı olur. Sonrasında belirli aralıklar ile konuya ve kullanıcının seviyesine uygun testler çözülür. Konu testleri, konunun pekiştirilmesine ve kalıcı hafızaya geçirilmesine yardımcı olur. Kalıcı hafızaya aktarılmış olan bilgiler daha hızlı hatırlanır.

Açıköğretim Kitapları Okuma Hızını Olumlu Etkiler mi?

Özellikle Açıköğretim Türkçe ve edebiyat kitap çeşitleri, okuma ve anlama hızını maksimum oranda arttırmaya yönelik hazırlanan kitaplardır. Türkçe kitapları içerisinde yer alan uzun paragraf soru tipleri, kullanıcının odak süresini artırarak okuduğunu anlama yeteneğine destek olabilir. Aynı zamanda düzenli olarak çözülen metin soruları da kişinin okuma hızını artırmasına yardımcı olabilir. Okuma ve anlama hızının artması, kullanıcı açısından rakiplerine karşı büyük oranda avantaj sağlar. Bu sayede hedeflediği başarıya ulaşabilir.

Açıköğretim Kitaplarının Çeşitleri Nelerdir?

Açıköğretim kitapları, farklı ders ve anlatım türlerine göre çeşitli kategorilere ayrılır. Sayısal dersler kendi içinde matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji olarak ayrılır. Sözel dersler Türkçe, edebiyat, felsefe, tarih ve coğrafya gibi alt dallara ayrılır. Aynı zamanda her bir ders için ayrı ayrı hazırlanmış olan konu anlatım kitapları, test kitapları ve soru bankaları da bulunur. Online alışveriş imkanıyla tüm çeşitlere göz atabilirsiniz.

Açıköğretim Kitaplarının Fiyatları Nasıldır?

Açıköğretim kitaplarının fiyatları, ürüne ait maliyete göre belirlenir. Ürün içeriği ne kadar kapsamlı ise maliyet o kadar yükselebilir. Aynı zamanda konu anlatım kitapları da genellikle daha fazla yaprak sayısına sahip olduğu için daha yüksek maliyetli olabilir. Buna karşı test kitapları düşük yaprak sayısıyla genellikle daha az maliyetli olur. Tüm bunlarla birlikte Açıköğretim kitaplarının fiyatları uygun aralıklarda bulunur.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Açıköğretim Kitapları

1827 ürün listeleniyor
Kitap Film Müzik
Kitap Film Müzik
Kitap
Kitap
Eğitim
Eğitim
Sınav Hazırlık
Sınav Hazırlık
Açıköğretim Kitapları ve Setleri
Açıköğretim Kitapları ve Setleri
1.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
4.Sınıf
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 40 / 1827 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?