Sınav Hazırlık

Ders kitapları eğitim kurumlarında belirlenen müfredata yönelik bilgilerin yer aldığı kaynaklar olarak kullanılır. Ders kitapları, alanında uzman kişiler tarafından, müfredatta belirlenen konuların eğiticiler tarafından öğrencilere en doğru şekilde öğretilmesi amacıyla hazırlanır. Öğrenmeyi destekleyen ders kitapları en alt kademeden en üst kademeye kadar geniş bir yelpazeye sahip olur. Eğitim kurumları ve okulların talebi doğrultusunda hazırlanan ders kitapları, bir bilginin aktarılmasında rehber görevi görür. Genel olarak basılı formatta üretilen ders kitaplarını e-kitap şeklinde de bulmak mümkündür. Ek kaynak kitaplar, pratik yapmak için hazırlanan konu anlatımlı veya test odaklı kitaplardır.

Ders kitapları; bir eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin seviyesine göre belirlenen ve eğitim programında yer alan, eğitim çizelgesine uygun olarak planlanan eğitici rehberlerdir. İçerikleri öğretim programına uygun bir biçimde oluşturulan ders kitapları, tüm dersler için ayrı ayrı hazırlanır. İlköğretim ders kitapları; 1. Sınıf ders kitabı, 2. Sınıf ders kitapları, 3. Sınıf ders kitapları, 4. Sınıf ders kitapları, 5. Sınıf ders kitapları, 6. Sınıf ders kitapları, 7. Sınıf ders kitapları ve 8. Sınıf ders kitapları olarak ayrılır. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, İngilizce ders kitapları birbirinden farklı içerik ve özelliklere sahip kitaplardır. Öğrenciler, bir eğitim dönemi boyunca bu kitaplardan faydalanarak öğrenmeleri gereken müfredat konuları ile pratik yapar ve dersi takip ederler. Öğretmenler de yine öğrencilere ders anlatırken müfredata uyabilmeleri adına ders kitaplarını rehber olarak kullanır. Bu sayede öğrencilerin de dersi takip etmesi kolay bir hal alır.

İlköğretim ders kitapları daha çok görsel ağırlıklıdır. Bu kitaplar çocukların ilgisini daha fazla çeker ve öğrencilerin derse odaklanmasını kolay hale getirir. Görsel ağırlıklı kitaplar belirli yaş grubundaki öğrencilerin de görsel hafızasına hitap ettiği için temel olarak edinmesi gereken bilgilerin yerleşmesine uygun zemin hazırlar. Sınıfların kademeleri artıkça ise görseller yerini yazılara veya derse bağlı olarak formüllerin yer aldığı sayfalara bırakır. Belirli bir kademeye gelen öğrenciler, dikkat toplama bilincine de sahip oldukları için derse odaklanmaları daha kolay bir hal alır. Bu sayede ders süresi boyunca bilginin doğrudan öğrenciye aktarılması da kolaylaşır. Okullarda ders kitaplarının kullanılmasının en önemli nedenlerinden biri de günün sonunda öğrencilerin evlerine veya yurtlarına döndüklerinde dersi tekrar edebilmesi ve gün boyunca öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürebilmesidir. Ayrıca, öğretmenin verdiği ödevler sayesinde öğrenci yalnız kaldığında bilgiyi kullanmayı öğrenir. Bu sayede alıştırma yapma şansı da bularak anlayamadığı yerleri öğretmenine tekrar danışabilir. Aynı zamanda öğretmenler de verdikleri ödevi kontrol ederek hangi öğrencilerin hangi konuyu ne kadar anlayıp anlayamadığını gözlemleme fırsatı bulur. Böylelikle, öğretmenin dersin akışını belirlemesi de daha kolay bir hal alır.

Ders Kitaplarının Özellikleri

Ders kitapları öğrenciler için özel olarak hazırlanan ve öğrenmeyi destekleyen kitaplardır. Bu kitaplar büyük ölçüde basılı olarak hazırlansa da teknolojinin gelişmesi ile günümüzde e-kitap olarak da üretilmektedir. Okullarda okutulan ders kitaplarının içeriğinde müfredata uygun ders konuları yer alır. Ders konu anlatım kitabı ile ders çalışma kitapları arasında da farklılıklar bulunur. İlköğretim seviyesindeki ders kitaplarında öğrencilerin ders içinde konuyu takip etmelerini sağlayan konu anlatımlı içerikler hazırlanır. Ders çalışma kitabında ise öğrencilerin pratik yapmasına yarayan alıştırmalar bulunur. Bu sayede öğrencilerin öğrenmeleri de desteklenir.

İlköğretim matematik ders kitapları 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Sınıfa özel olarak müfredata uygun bir şekilde hazırlanır. Matematik ders kitapları daha çok alıştırmaya dayalı kitaplardır. Öğretmen derste işlediği konuyu öğrencilere anlattıktan sonra matematik ders kitabı bu konularda alıştırma yapmasını sağlar. İlköğretim 1., 2., 3., 4., 5., sınıf dersleri ile 6., 7. ve 8. Sınıf dersleri birbirinden ayrıdır. 5’inci sınıfa kadar oluşturulan ders programında temel eğitim verilmesi amaçlanır. Bu dersler; Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, bilişim teknolojileri ve yazılımdır. Bu derslerin tamamı birinci sınıftan başlayarak temel seviyede işlenir. Sınıflar ilerledikçe öğrencilerin derste öğrendikleri konuların zorluk seviyesi ve içerikleri de aynı oranda yükselir. Bu sınıflarda öğrencilerin konuları doğru anlaması ve yeterli seviyede pratik yapmaları temel eğitim açısından büyük bir önem taşır. Bu seviyede öğrenilen bilgilerin doğru yerleşmesi, daha sonraki dönemlerde öğrencilerin işleyeceği yeni konulara ve seviyelere daha kolay adapte olmasını ve öğrenmesini sağlar. Bu sınıflarda İngilizce ders kitabı, hayat bilgisi ders kitabı, Türkçe ders kitabı gibi tüm derslere özel hazırlanan kitaplar da öğrenciler için kaynak ve rehber görevi görür.

6., 7. ve 8. Sınıf derslerinde ise sınıf seviyesinin ve öğrencilerin yaşlarının ilerlemesi nedeni ile yenileri eklenir. Burada ders çeşitliğinin artması öğrencilerin liseye daha kolay adapte olmasını sağlar. 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf seviyelerinde müfredatta Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, trafik güvenliği, teknoloji ve tasarım, insan hakları ve yurttaşlık dersleri zorunlu ders olarak işlenir. Bu derslerin her birinin ayrı ayrı ders kitabı ve ders çalışma kitapları özel olarak hazırlanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra öğretmenlerin seçtiği ek kitaplar ile dersin akışı belirlenir. Tüm dersler test kitapları, matematik test kitabı, Türkçe test kitabı, fen bilimleri test kitabı, T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı, din kültürü ve ahlak bilgisi test kitabı, sosyal bilgiler test kitabı 8’inci sınıf öğrencileri tarafından eğitim öğretim yılı boyunca kullanılır. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibari ile uygulanmaya başlayan Liselere Geçiş Sistemi sınavında başarılı olmak ve hayallerindeki liseye yerleşebilmek için bu test kitapları ve konu anlatımlı kitaplardan faydalanırlar. Böylelikle daha fazla alıştırma ve pratik yapma şansı bularak sınavdaki puanlarını artırmaya yönelik çalışabilirler. Test kitapları ders kitaplarına göre daha fazla alıştırma içerir. Bu nedenle öğrenciler sınava hazırlandıkları dönemde tavsiye edilen test kitaplarından faydalanarak kendilerine özel bir çalışma programı ile daha yüksek başarılar elde ederler. Rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri, öğrenciler veya veliler ders sınav kitapları kategorisinde yer alan alt kategorileri inceleyerek ihtiyaçlarına en uygun kaynak kitabı seçebilir ve bu sayede başarı seviyesini yükseltebilir.

Lise Ders Kitapları

Lise eğitimi öğrencilerin üniversite hayatına başlamadan önceki eğitim sürecidir. Özellikle ilköğretimi tamamladıktan sonra 9’uncu sınıfa başlayan öğrencilerin ders çeşitliliği oldukça fazladır. 9. ve 10. Sınıfın ardından öğrenciler sözel, sayısal veya yabancı dil ağırlıklı sınıflara yerleştirilerek eğitimlerine bu şekilde devam ederler. Liseler aynı zamanda açık öğretim lise ve meslek lisesi gruplarına da ayrılır.

9. sınıf ders kitapları oldukça yoğun ve geniş kapsamlı bir içeriğe sahip kitaplardır. 9’uncu sınıfta öğrencilerin ders sayısı artar ve ilköğretime görülen bazı dersler kendi içinde ikiye ayrılır. 9’uncu sınıftaki ders kitapları; Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, coğrafya, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, ikinci yabancı dil, sağlık bilgisi, görsel sanatlar veya müzik müfredatlarına uygun olarak düzenlenir. Bu sınıfta öğrencilere temel lise eğitimi verilir. Ders kitapları ve ders çalışma kitapları yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtıldığı gibi sıklıkla kaynak kitaba ihtiyaç duyulur. Ek kaynak ders kitapları, ders pratiği yapılması için özel olarak hazırlanır. Bu sayede öğrenciler, daha rahat bir eğitim dönem geçirir. 9’uncu sınıfta ders sayısının fazla olması başlarda öğrencilerde bir adaptasyon problemi yaşanmasını sağlayabilir. Ancak, yeterince pratik yapan ve düzenli çalışan öğrenciler bu süreci çok daha kolay bir şekilde atlatır.

11. sınıf sınav kitapları bu seviyedeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık döneminde tercih ettiği kitaplardır. 11. Sınıfta sözel, sayısal veya yabancı dil ağırlıklı alanlarını belirleyen öğrenciler üniversite sınavına bu doğrultuda hazırlanmaya başlar. Üniversite sınavına yaklaşılan bu dönemde öğrenciler kaynak ve ek yardımcı kitaplara daha fazla ihtiyaç duyar. Bu seviyedeki öğrenciler 11. Sınıftan itibaren üniversite sınavına hazırlanarak hayallerindeki üniversite ve bölüme yerleşebilmeyi hedefler. Bu seviyeden itibaren sınava yönelik hazırlık yapan öğrencilerin ise başarı oranlarının yüksek olduğu görülür. 11. Sınıflara yönelik hazırlanan ders kitapları da yine alanlara ayrılır ve öğrencilerin seçmiş olduğu sözel, sayısal, yabancı dil konu anlatımı veya test kitapları öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Açık öğretim veya düz lisede kaynak kitap kullanımı üniversiteye hazırlık süreci için de önemlidir. Elit Eğitim Lise 12.Sınıf Kimya Görüntülü Eğitim Seti, Enine Boyuna Eğitim Açık Lise Tüm Dönemler Edebiyat Görüntülü Eğitim Seti, Enine Boyuna Eğitim Açık Lise Konu Anlatımlı Soru Bankası Kitap Seti, Tonguç Akademi LGS Son Tekrar Seti + Nar Test Yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası Fen Liselerine Hazırlık Süper Zeka Serisi ders sınav kitapları kategorisindeki lise seviyesinde en çok satan kitaplar ve yayınlar arasında yer alıyor. Siz de en çok satan filtresini kullanarak lise ve sınava hazırlık döneminde kullanıcıların en çok beğendiği yayınları satın alabilirsiniz.

Sınav Kitapları

Türkiye’de YKS, LGS, ALES, DGS, KPSS, YDS, TOEFL, Açık Öğretim gibi pek çok sınav uygulanır. Sınavlara hazırlık sürecinde olan adaylar ise kaynak kitaplardan faydalanır ve sınava yönelik yapılan çalışmaları da bu kitaplar ile gerçekleştirir.

YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı öğrencilerin üniversiteye girmeden önce girdikleri sınavın tam adıdır. Bu süreçte öğrenciler oldukça stresli bir yıl geçirirler. Adayların en yoğun olarak ders çalıştığı bu yıl boyunca en çok kullandığı kitaplar soru bankası ve tüm dersler için hazırlanan konu anlatımlı kitaplardır. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrenciler bu kitaplar sayesinde alıştırma yaparak eksik kaldığı konuları giderir veya bilgilerini taze tutar. YKS, TYT ve AYT olarak iki farklı kademeden oluşan bir sınav türüdür. Bu nedenle her iki sınav kitaplarının içerikleri de birbirinden farklıdır. TYT, Temel Yeterlilik Sınavı olması nedeni ile daha çok temel bilgilerin yorumlandığı bir sınav türüdür. TYT hazırlık kitapları da bu ihtiyaca yanıt verecek şekilde hazırlanır. AYT ise Alan Yeterlilik Sınavı anlamına gelir. Burada öğrenciler kendi alanlarında en yüksek netlere ulaşmaya çalışırlar. Bu sınav türünde öğrencilerin bilgisi test edilir. AYT soru bankası veya konu anlatımlı kitaplar da yine bu ihtiyaca yanıt verecek şekilde hazırlanır. Siz de hazırlandığınız sınava uygun ders kitabını, sınav kitapları kategorisinden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Test Kitapları

LGS test kitapları, Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanan adaylara yönelik bir içeriğe sahip olur. Soru bankası ve konu anlatımlı seçenekleri de olan LGS hazırlık kitaplarında adaylara pratik yapmaları ve çok sayıda soru çözmeleri tavsiye edilir. Böylelikle konu anlatımlı kitaplarda edinilen bilgiler de pekiştirilir.

ALES üniversite lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen adayların girdiği bir sınav türüdür. ALES’e çalışırken de diğer sınav türlerinde olduğu gibi adayların öncelikle konu anlatımlı ALES kitapları ile eksiklerini tamamlaması ve daha sonra ALES soru bankası ile bilgilerini pekiştirmesi en üst seviyede başarı elde etmesine katkı sunar.

DGS üniversitede iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adayların hazırlandığı bir sınavdır. Adaylar, bu sınavda başarılı olabilmek ve istedikleri sonuca ulaşabilmek öncelikle eksik bilgilerini tamamlamalıdır. Burada önemli olan sınava girecek olan adaylarını seviyelerine uygun kitaplar ile hazırlık yapması ve eksiklerini tamamlamasıdır. DGS hazırlık kitaplarında da yine her derse yönelik konu anlatımı ve soru bankası kitapları bulmak mümkündür.

KPSS sınavı memur olmak isteyen kişilerin hazırlandığı bir sınav türüdür. KPSS sınavı soruları diğer sınav türlerinden farklı olması nedeni ile soru tarzları da daha farklıdır. Bu sebeple KPSS sınavına hazırlanan adayların konu anlatımlı kitaplardan faydalandıktan sonra her ders için en az bir soru bankası kitabı bitirmeleri önerilir. Ayrıca, KPSS hazırlığı yapan adayların video kaynaklı içeriklerden de faydalanmaları tavsiye edilir.

YDS İngilizce seviyesini ölçen bir sınav türüdür. Bu nedenle öncelikle adayların soruları doğru anlayabilmesi için kelime bilgilerinin gelişmiş olması gerekir. YDS sınavına hazırlanan adayların kelime bilgilerini artırmaları test kitaplarını daha kolay bir şekilde kullanmalarını sağlar. Kelime açığını kitaplar ile tamamlayan adaylar gramer bilgilerini de yine YDS hazırlık kitapları ile tamamlayabilir.

Ders Kitabı Fiyatları

Ders kitabı fiyatları, yayınevi ve kitap içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca, sınava yönelik olarak hazırlanan konu anlatımlı kitaplar veya soru bankası kitapları da yine geniş bir fiyat aralığına sahiptir. Örneğin; yaprak testler daha uygun olarak satılırken, set halinde olan kitapların maliyeti daha fazladır. Onlarca yayınevinin bastığı ders kitapları veya sınava yönelik olan hazırlanan kitaplar ile bütçenize en uygun kitabı bulmanız mümkündür.

En çok satılan ve tercih edilen kitaplar arasında ise Tonguç Yayınları, Üçdörtbeş Yayınları, Hız ve Renk Yayınları, Benim Hocam Yayınları, Pegem Akademi Yayıncılık gibi yayınevlerinin hazırladığı kitaplar öne çıkar. Siz de internet üzerinden detaylı bir şekilde araştırmalarınızı yaparak, bütçenize en uygun olan ders kitabı, konu anlatımlı kitap veya soru bankasını satın alabilirsiniz. Ayrıca, internet alışverişlerinde kullanılan fiyat filtreleme yöntemi sayesinde, belirlediğiniz bütçeye en uygun kitapları görebilirsiniz.

Yks Hazırlık için Hangi Kitaplar Kullanılmalıdır?

YKS kitapları, TYT ve AYT olarak hem set halinde hem de ayrı ayrı hazırlanarak satılan kitaplardır. TYT veya AYT soru bankası, konu anlatımlı özellikli kitapları seçmeniz sınava daha iyi hazırlanmanıza katkı sağlar. Ayrıca, kitap seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri da kaynakların ÖSYM tarzına yakın türde sorular hazırlaması olmalıdır.

Açık Öğretim Öğrencileri için Hangi Kitaplar Uygundur?

Açık öğretim öğrencileri dersleri evden çalıştığı için genel olarak konu anlatımlı kitaplara yönelmeleri önerilir. Ayrıca, AÖL ve AÖF sınavlarında çıkmış soruların yer aldığı soru bankası kitapları da sınavdaki başarı oranınızı yükseltmenize yardımcı olur.

Ales’e Hazırlık için Hangi Kitaplar Alınmalı?

Lisansüstü eğitim almak için girilen ALES sınavında genel olarak konu anlatımlı kitaplara ağırlık verilmesi tavsiye edilir. ALES’e yönelik konu anlatımlı kitaplarda eksiğini tamamlayan adayların ise daha sonra soru bankaları ile alıştırma yapması sınav başarısının artması için tavsiye edilir.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Ders Sınav Kitapları

10.000+ ürün listeleniyor
Kitap Film Müzik
Kitap Film Müzik
Kitap
Kitap
Eğitim
Eğitim
Sınav Hazırlık
Sınav Hazırlık
TYT & AYT
TYT & AYT
YGS ve LYS Kitapları
YGS ve LYS Kitapları
LGS
LGS
TEOG Kitapları
TEOG Kitapları
ALES
ALES
DGS
DGS
Yaprak Testler
Yaprak Testler
Açıköğretim Kitapları ve Setleri
Açıköğretim Kitapları ve Setleri
Görevde Yükselme Sınavları Kitapları
Görevde Yükselme Sınavları Kitapları
SPK
SPK
Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Eğitim Setleri
Eğitim Setleri
SBS
SBS
Öss
Öss
KPSS
KPSS
YDS
YDS
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Yurt Dışından Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 47 / 10000+ ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?