Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri

İlk Türkçe Kur’an tefsiri olan ve Cumhuriyet dönemi sonrasında kaleme alınan “Hak Din Kur’an Dili”ni yazan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Türk toplumunda ve dini anlamda oldukça önemli bir kişiliktir. Elmalılı Hamdi Yazır tefsir eseriyle dine ışık tutmuş alimlerdendir. Elmalı Şer’iyye Mahkemesi Başkatibi Numan Efendi ile Fatma Hanım’ın oğlu olarak Antalya’da 1878 yılında dünyaya gelmiştir. Ailenin soy ismi yaşadıkları bölgesinin, yani Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı olan Yazır köyünden gelir. Muhammed Hamdi aynı zamanda hem ilk hem de orta öğrenimini Elmalı’da tamamlamıştır. 

Daha sonrasında Muhammed Hamdi eğitimine devam etmek adına dayısı Mustafa Efendiyle birlikte 1895 yılında İstanbul’da yer alan Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşmiştir. Bu dönemde Beyazıt Camii’nde derslerine özenle devam etmiştir. Aynı zamanda Kayserili olan Mahmud Hamdi Efendi’den de icazet dersleri almıştır. Hocası büyük Hamdi şeklinde anılırken, kendisi ise küçük Hamdi olarak anılmaya başladı. Yazılarında da bu imzayı kullanmıştır.

Cumhuriyet döneminde soyadı kanunun çıkmasıyla birlikte babasının köyünün ismi olan Yazır’ı soy ismi olarak almıştır. Ancak Elmalılı doğum yeri olduğu için daha çok Elmalılı olarak anılmıştır. Muhammet Hamdi Yazır asla eğitimi elden bırakmamıştır. Günümüze kadar gelen kitapları da son derece önemli eserlerdir. Öğrenimi sırasında Bakkal Arif Efendi ile Sami Efendi’nin hat derslerine de katılmış onlardan da icazet almıştır. 

Mektebi-i Nüvvab’ı birincilikle bitirmiştir. Beyazıt Medresesinde ise iki yıl süreyle dersiamlık görevi yapmıştır. İkinci meşruiyetin ilanından sonra da Antalya mebusu olarak meclise girmiştir. Daha sonra ilerleyen süreçlerde Şeyhülislamlık Mektubi Kaleminde de görev almıştır. Milli mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönemde büyük bir yeri olmuştur. 

Büyük Millet Meclisi Türkçe bir tefsir hazırlatma kararı alır. Kendisi daha sonra dönemin Diyanet İşleri Reisliği tarafından da bu işle görevlendirilmiş olup günümüze kadar gelen Elmalılı Hamdı Yazır Tefsir seti ortaya çıkmıştır. 1926’da başladığı tefsir çalışması olan Hak Dini Kur’an Dili eserini 1938 yılında bitirmiştir. 

Hak Dini Kur’an Dili: Kuran’ı Kerim’in Türkçe Tefsiri 

Cumhuriyet döneminde Hamdi Yazır’a verilen bu görev sonucunda günümüze kadar gelen bir eser ortaya çıkmıştır. Günümüzde de önde gelen İslam alimleri, Hamdi Yazır’a ait olan bu eseri, en güvenilir tefsir olarak kabul eder. Atatürk’ün zamanında Diyanet İşleri Başkanlığına vermiş olduğu emirle yazdırılmaya başlanmıştır. 1926 yılında da Diyanet İşleri Risayeti Kuran’ı çağın icaplarına uygun olarak yeniden tefsir edebilecek birini aramışlardır. Bu işi, hakkıyla yapabilecek olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a devredilmiştir. 

Uzun yıllar üzerinde çalışmalar yapan Elmalılı Hamdi Yazır, günümüzdeki en önemli eserlerden birini ortaya koymuştur. Ayrıca eserinde Atatürk’ün de yedi madde ile kendisine söylediği ve nasıl bir tefsir istediğini belirttiği esaslara uygun şekilde eseri çıkartmıştır. Ayrıca bu yedi madde daha sonrasında Diyanet İşleri Risayeti tarafından Elmalılı Hamdi Yazır ile imzaladıkları bir protokolle konulmuştur. 

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Eserinin Özellikleri

Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri özellikleri kapsamında kendisi her zaman Kur’an-ı Kerim’in hangi dilde olursa olsun hakkıyla tercüme edilemeyeceğini belirtmiştir. Kendisi ise bu anlamda İslami ilimler kapsamında oldukça derin bilgi sahibi ve felsefi düzenlere, pozitif ilimlere de sahip bir kişilikti. Dini endişelerden kaynaklı olarak pozitif ilimlerin önüne asla engel konulmaması gerektiğini de savunmuştur. Bunu eserlerinde de yakinen görebilirsiniz.

Hak Dini Kur’an Dili eseri Elmalılı Hamdi Yazır’ın en başarılı tefsiri olarak bilinir. Kur’an-ı Kerim’in tefsirini gerçekleştirirken son derece zor olduğunu da dile getirmiştir. Kelimelerin gerçek anlamlarını belirlemek son derece önemli detaylardan biridir. Tefsirin özellikleri içerisinde lafız ve mana olarak ilişkili kelimeler arasında bağlantı kurmuştur. Kendisi lafızlardan aldığı metinleri dikkate almış ama mana ile tali manalarını ayırt etmeye de özen göstererek eserlerini ortaya çıkartmıştır. 

Elmalılı Hamdi Yazır tefsirini hazırlarken oldukça önemli müfessirlerin eserlerinden de geniş kapsamlı olmak üzere faydalanmıştır. Aynı zamanda fıkhi konularla da genel olarak Hanefi mezhebinin kaynaklarıyla yetinmiştir. Özellikle Kur’an-ı Kerim’i tefsir ederken dönem içerisinde tartışma olan konulara da yer vermiştir. Bunların Kur’an’a uygun olan görüşler olduğunu da belirterek kitaplarında aktarmaya çalışmıştır.

Ayrıca Hak Dini Kur’an Dili’nin çoğunlukla geleneksel anlamda tefsir çizgisinde yer aldığı kabul edilen bir durumdur. Hatta eserlerde kendisinden önceki alimlerin de verdiği anlamlar yerine yeni anlamlar katarak onun orijinal bir tefsir yapabilen alim olduğunun kanıtı olmuştur. 

Elmalılı Hamdi Yazır hem Fıkıh hem de Usul-i Fıkıh üzerinde de oldukça hakim bir kişiliktir. Bu anlamda tasavvufla yakından ilgilenmiştir. Tefsirini hazırlarken vahdet-i vücut hakkında eleştirilere yer vermiştir. İbnü’l Arabi’den çok fazla alıntılar yapmıştır. Aynı zamanda sufi meşrepli bir üsluba sahiptir. Elmalılı Hamdi Yazır kesintisiz olarak 3 ila 4 yıl arayla felsefeyle içli dışlı olmuştur. Batılı yazarların mantık ve felsefe üzerine olan kitaplarını da tercüme etmiştir. Pozitivizm, materyalizm ve evrim teorisi olmak üzere çeşitli felsefi sistemleri de sert bir dille eleştirmiştir. Felsefe üzerinde de söz sahibi biri olduğunun en açık kanıtlarından biridir. 

Elmalılı Hamdi Yazır Tefsir Fiyatları Hakkında

Elmalılı Hamdi Yazır Tefsirleri farklı ciltlere sahip şekilde satışları gerçekleştirilen kitaplardır. Kitapların setinde yer alan cilt sayısına ve kullanılan materyallerine göre de fiyatlarda değişkenlik olduğunu söylemek mümkündür. Elmalılı Hamdi Yazır Tefsir fiyatı noktasında uygun seçeneklere ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu sayede dönemin en güvenilir tefsiri olan Hak Dini Kur’an Dili hakkındaki bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır İlmi Şahsiyeti Hakkında

Muhammed Hamdi kendisi İslami ilimler noktasında derin bir hakimiyete sahip kişilik olmuştur. Felsefi düşünceleri ve pozitif ilimler kapsamındaki çalışmaları ile önde gelen alimlerden biri olmuştur. Özellikle kendisi her zaman dinin pozitif ilimlerin önüne engel koymaması gerektiğini savunmuştur. Elmalılı Hamdi Yazır dini her zaman kendi arzusuyla iyilik yapacak ve kemale erecek insanlar yetiştirmiş yerlerin hürriyet yolunda yükseleceğini savunmuştur.

Elmalılı asıl ünü Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirinden gelmektedir. Onun söylemiyle Kur’an-ı Kerim’in ne olursa olsun hiçbir dil ile hakkıyla çevrilmesi mümkün değildir. Tefsir noktasında uzun yıllar çalışmalarını yapan Elmalılı Hamdi Yazır, bu alanda özgün bir içerik çıkartarak günümüzde dahi büyük önemle başvurulan bir eser ortaya çıkarmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yetişmiş olup aynı zamanda Cumhuriyet döneminin de ilk yıllarında yaşamış olan Elmalılı Hamdi Yazır felsefe, fıkhı, tasavvuf, toplumsal meseleler olmak üzere derin düşünür bir dini alim olmuştur.

Elmalılı Hamdi Yazır Tefsir Kitabı Cilt Özelliği Nedir?

Tefsir kitaplarının tümü sert kapak ve kuşe sıvama kullanılarak satışa sunulur. Kitaplar son derece kalın olduğu için ciltli baskılar okuyucular için çok daha kullanışlı olacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri Diyanet Bakanlığı Tarafından Onaylı mıdır?

Cumhuriyet Dönemi içerisinde yazılan bu kitap günümüze kadar gelmiş olmasıyla birlikte hala en güvenilir tefsir kitabı olarak kabul edilir. Günümüz Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından da onaylıdır.

Yeni Kur’an-ı Kerim’i Öğrenen ve İslami Eğitim Alan Biri İçin Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri Uygun mudur?

Özellikle İslami alanda çalışmalar yapan ve bu anlamda kapsamlı bir öğrenim sağlamak isteyen kişiler için oldukça kapsamlı bir tefsirdir. Bu nedenle de Kur’an ve İslam’ı öğrenirken bir yandan da Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri ile bilgilerinizi destekleyebilirsiniz. 

elmalılı hamdi yazır tefsir
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Kitap Film Müzik
Kitap
Akademik
Din ve Mitoloji
Çelik Yayınevi
Hisar Yayınevi
Huzur Yayınevi
İşaret Yayınları
Akçağ Yayınları
Azim Dağıtım
Diyanet İşleri Başkanlığı
Güncel Değerlendirme
İndirimli Ürünler
Sepette Kampanyalı Ürünler

elmalılı hamdi yazır tefsir

ile ilgili 13 ürün bulduk
Toplam 13 / 13 ürün