Tefsir Kitapları

Tefsir kitapları; İslam dininin tam anlamıyla anlaşılması noktasında önemli rol oynuyor. Kur’an-ı Kerim’in anlattıkları tefsir kitapları sayesinde daha iyi anlaşılır. Bu kitaplar, insanları dini konularda bilgilendirir. İnsanların din açısından aydınlanmasında önemli rol oynuyor. Bilgilendirici ve açıklayıcı üslupta yazılmıştır. Geniş kitlelere hitap eden bir dil kullanılır. Kuran teksir kitapları, ayetlerin anlamları değiştirilmeden hazırlanır. Durum, olgu ve olaylar hakkında bilgi veren kitaplardır. İnsanların İslam dinini doğru şekilde anlamasını sağlayan kaynaklardır. İslam dinini tam anlamıyla öğretirler. Allah’ın göndermiş olduğu mesajlar net şekilde tesir kitaplarında yer alır. Kitapları okuyarak insanlar yaşamlarını İslam’a göre şekillendirebilir. Allah’ın yasaklarının ve emirleri yer alır. Tefsir kitapları, dini bilgi birikimi sonucunda hazırlanır. Büyük emeklerle oluşturulan kitaplardır. 

İslam dinine inanan kişiler öncelikle Kur’an-ı Kerim’i tam anlamalıdır. Kur’an-ı Kerim’i anladıktan sonra hayatlarını ona göre şekillendirmeleri gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’in her ayet ve surelerinin doğru öğrenilmesi gerekir. Kur’an meal tefsir kitapları, İslam alimleri tarafından çok dikkatli şekilde hazırlanır. Çok dikkatle baskılama aşamasına geçilir. Dini bilgilerin yer aldığı bu kitapların en önemli özelliği doğru bilgilerden oluşmasıdır. Tarafsız olarak kaleme alınırlar. Herkesin anlayabileceği tarzda hazırlanırlar. Her eğitim grubu için farklı farklı ifadelerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Herkes seviyesine göre dilediği kitap ya da kitapları seçebilir. İslami açıdan kendini geliştirmek isteyenler için önemli kaynaklar olduğunu belirtebiliriz. İslami açıdan aklınızdaki tüm soruların cevaplarına yanıt bulabilirsiniz. İslami açıdan tam donanıma sahip olmak için tefsir kitapları okuyabilirsiniz. 

Tefsir Kitapları Faydaları Nelerdir?

Tefsir kitaplarının birçok faydası vardır. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz:

 • Kur’an-ı Kerim’i anlama ve okuma,
 • Dini bilgi dağarcığını genişletir,
 • Ayetleri detaylı şekilde öğrenebilirsiniz,
 • İslam’ın emir ve yasakları tam olarak ifade edilir,
 • Tüm bilgiler İslam’a uygun olarak verilir,
 • Kur’an-ı anlama ve öğrenme bakımından çok önemlidirler,
 • Şüphe yaratmayacak şekilde dini bilgiler aktarılır. 
 • İslam dininin de merak edilen tüm sorulara eksiksiz yanıt verilmiştir. 

Tefsir kitapları, din alimlerinin görüş, bilgi, beceri ve tecrübesi doğrultusunda yazılmıştır. Farklı farklı ekolleri özümseyen İslam alimlerinin görüşlerini bu kitaplarda bulabilirsiniz. İslami anlamda bilgisini genişletmek, dini tam öğrenmek isteyenlerin okuması gereken kitaplardır. İslam dinine dair tüm unsurlar bu kitaplarda eksiksiz verilir. Yüksek bilgi birikimi ve sabırla yazılan kitaplar olarak bilinirler. İslam alimleri uzun sure araştırma ve çalışma sonucunda tefsir kitaplarını okuyucularıyla buluşturmuştur. Allah’ın emir ve yasaklarının tam olarak öğrenilmesi noktasında önemli kaynaklardır. Birçok araştırmacı; Türkçeyle Kur’an-ı Kerim’in arasında bağ kurarak tefsir kitaplarını oluşturmuştur. İslam alimleri başarılı ve doğru şekilde tefsir kitaplarını kaleme almışlardır. İslam alimlerinin öğütlerine de tefsir kitaplarında yer verilmiştir. Allah tarafından gönderilen ayetler tüm yönleriyle detaylı olarak açıklanmıştır. Yalnız burada doğruluk da ön plana çıkıyor. Şüphe barındırmayan doğru, net bilgileri içeriyor. İslam dinini tam öğrenip, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için özellikle önerebileceğimiz kitapların başında geliyor. Merak ettiğiniz tüm dini bilgilere bu kitaplar üzerinden doğru şekilde ulaşabilirsiniz. 

Taberi Tefsiri Ciltli Nedir?

Taberi tefsiri ciltli olan eserde dirayet ve rivayet kaynaklarına yer verilmiştir. Kullanılan kaynakların nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgiler verilmiştir. Taberi tam olarak; rivayet kaynaklarını özümser. Rivayet kaynaklarını özümsedikten sonrada dil tabanına bağlı dirayet tefsir metodunun üzerinde durur. Taberi tefsirinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Fıkhi hükümlere çok yer vermiştir. 
 • Herhangi bir ayetle ilgili eğer görüş çoksa tüm görüşlere delil sunarak onları ifade eder. 
 • Okuyucuya faydası olmayacak bilgilere asla yer vermez. 
 • Gereksiz olan yorumları asla belirtmez. 
 • Tefsire tam başlamadan ilk etapta ayetlere dair te’vil görüşlerine değinmektedir. Daha sonraki aşamada ayetlerin tefsirini yapar. 
 • Ayetlerle ilgili Tabiin ve Sahabeden varid nakilleri de kendi senedi ile zikretmektedir. 
 • Ayetlerde delalet edilen hükümleri çıkarıp, delilleri ve tercihlerini sunar. 
 • Gramer açısından eski Arap şiirlerine dair örnekler vermektedir. Bu örnekleri de özellikle delil anlamında kullanıyor. 
 • Gerek gördüğü takdirde ayetlerin i’rabına da yer veriyor. 
 • Ayet açıklamaları kapsamında hem kelam hem de akaidle alakalı şekilde konulara da yer verdiğini söyleyebiliriz. 

Tefsir Kitapları Özellikleri

Kur’an ilimleri ve tefsir tarihi açısından bu tür kitapların çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tefsir; görüş bildirme ve yorumlama şeklinde ifade edilebilir. Tefsir kitaplarının genel özelliklerine bakıldığında;

 • Yazarın benimsemiş olduğu ekol,
 • Yazarın görüşü,
 • Yazara dair yorumlar vardır. 

Burada önemli nokta yazar kendine göre kitabı yazmamasıdır. Allah’ın gönderdiği ayetleri gelişi güzel yorumlanmamasına çok dikkat edilmelidir. Dini açıdan güvenilir kaynak olması gerekir. Yazar tefsir kitaplarını kaleme alırken ayetleri esnetemez ve daraltamaz. Tefsir kitapları; doğru ve yalın olarak yazılır. Aynı zamanda objektif olarak yazılmasına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tefsir kitapları herkes tarafından hazırlanamaz. Bu tür kitapları hazırlayacak kişilerin gerçek anlamda İslam’ı açıdan derin bilgisi olması gerekiyor. Hz. Muhammed’in Sav. vefatı sonrasında Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim’in açıklaması çok merak edilmeye başlanmıştır. Müslümanlar; İslam’a dair yargı, hüküm ve ifadeleri anlamada çok güçlük çekmişlerdir. Bu noktada onlara tefsir kitapları çok yardımcı olmuştur. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve anlamak açısından çok önemli kaynaklar olduğunu söyleyebiliriz. Hem öğretici hem de eğitici kitaplardır. İslam alimleri bir amaç doğrultusunda bu eserleri kaleme almışlardır. O amaç, insanlara İslam’a dair bilgi vermek üzerinedir. İslami bilgi birikiminden yola çıkılarak, tecrübe ve hassasiyet doğrultusunda hazırlanan kitaplardır. İslam diniyle ilgili tüm bilgiler net ifadelerle yazılmıştır. Tefsiz kitaplarının en önemli özelliği yansız olmasıdır. Allah’ın yasaklarını ve emirlerini ayetler aracılığıyla doğru şekilde öğrenebilirsiniz. 

Tefsir Kitapları Fiyatları

Her türlü kitap gibi tefsir kitaplarının okunması da kişinin ufkunu açar. Kişisel gelişimine önemli katkı sunar. Farkındalık yaratma noktasında da önemli kaynaklar olduğunu belirtebiliriz. Kur’an-ı Kerim’in okunması ve anlanması bakımından çok önemli kaynaklardır. Müslümanlar tefsir kitaplarını okuyarak İslam dinini tam öğrenme yolunda önemli adım atmış olurlar. 

Allah tarafından belirtilen ayetleri öğrenmek için çok sayıda tefsir kitabı yazılmıştır. Her eğitim seviyesine uygun kitaplar mevcuttur. Birçok yayınevi tarafından hazırlanan kitaplar arasından okuyucular ihtiyacı olan kaynağı seçebilir. Tefsir kitapları fiyatları, kaynakların türüne göre çeşitlilik gösteriyor. Kişi kendine uygun tefsir kitabı hangisiyse onu seçip satın alabilir. Böylelikle İslam dinine dair tam ve doğru bilgilere ulaşmış olur. Ayetler çarpıtılmadan yorumlanıp yazılan kitaplardır. Yazım süreci sanıldığından uzun sürmüştür. Sabır ve geniş İslami bilgi kapsamında yazılırlar. Tefsir kitapları fiyatları, her bütçeye uygun şekilde belirlenir. İnsanlar ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda diledikleri kitabı satın alabilirler. Farklı farklı ekollerin benimsenip bilgiler yazıya aktarılır. Yazar görüşlerine de yer verir. Bundan dolayı tefsir kitabı seçimi çok dikkatli yapılmalıdır. Detaylı olarak araştırma yapıp kişi kendine uygun olan kitabı seçmelidir. 

Tefsir Kitabı Yazan Kişiye Ne Ad Verilir?

Tefsir, bir ilimdir. Bu tür kitapları yazan kişiler, müfessir şeklinde adlandırılır. 

Tefsir Kitapları Kaç Çeşittir?

Tefsir kitapları; dirayet ve rivayet şeklinde ikiye ayrılır. İslam dinini öğrenmek isteyen kişi, kendisine uygun olan kitapları inceleyip ona göre bir seçim yapabilir. 

Tefsir Kitapları Neye Dayanarak Hazırlanır?

İslami bilgilere dayanarak tefsir kitapları hazırlanmaktadır. 

tefsir kitapları
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...
Kitap Film Müzik
Kitap
Edebiyat
Eğitim
Çocuk & Gençlik
Araştırma ,Tarih & Siyaset
Akademik
Din ve Mitoloji
Hobi
Aile & Çocuk Bakımı
Ahıska Yayınevi
Erkam Yayınları
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
Fecr Yayınları
Ankara Okulu Yayınları
İşaret Yayınları
Gece Kitaplığı
Yüzleşme Yayınları
Beka Yayınları
Diyanet İşleri Başkanlığı
Karınca & Polen Yayınları
Ensar Neşriyat
Hüner Yayınevi
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Kitabi Yayınevi
Ravza Yayınları
Haliç Üniversitesi Yayınları
Kitap Dünyası
Kişisel Yayınlar
Ortak Akıl Yayınları
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Premium Fırsatları
İndirimli Ürünler
Hemen Al Sonra Öde
Sepette Kampanyalı Ürünler

tefsir kitapları

ile ilgili 757 ürün bulduk
Toplam 24 / 757 ürün