Bijuteri Piercing

Bijuteri Piercing

Kullanımı ve uygulanması çok eski yıllara dayanan piercing eski dönemlerde ayrıcalıklı sınıfa aittir ve cesaret göstergesidir. Aynı zamanda bazı toplumlarda inanç ya da bir gruba ait olma göstergesi olmuştur. Bu yaygın kullanımın örneklerine Eski Mısır ve Mayalılarda ya da Victoria döneminde rastlanmaktadır. Örneğin dini bir gelenek olarak Mayalılar dillerine ve Mısırlılar da göbek deliklerine piercing takmışlardır. Genel olarak bakıldığında geçmişi ve türü bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Aynı zamanda günümüzde piercing’in vücut üzerinde takıldığı yerler geçmişe göre daha çeşitlidir. Klasik kulak deldirme işlemi ise geçmişte piercing olarak sayılsa da bugün tamamen farklı bir işlem olarak görülmektedir. Günümüz modern kullanımında ise eski dönemlere göre simgelediği anlamı kaybetmiş olsa da halen modern dönemden farklı olarak çeşitli kabilelerde kullanılmaktadır. Bugün ise daha çok bir aksesuar ya da takı olarak kullanılır.

Modern dönemde kullanımı ilk olarak 1970-80 yıllarına dayanır. Özellikle çağdaş ilkeller hareketi ile ilkel dönemden modern döneme taşınan uygulamalar arasında bulunmaktadır. Daha sonra özellikle 1990’lı yıllarda tamamen modernleşerek gençler arasında yaygınlaşmıştır.  Geçmişten günümüze gelen bir işlem olsa da uygulama şekline bakıldığında genel olarak cerrahi bir işlemdir. Bu sebeple deldirme sırasında ve daha sonrasında birtakım önlemler almak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve hassas kullanmak gereklidir. Eski dönemde bölgeden bölgeye değişen piercing türleri günümüzde tüm modern toplumlarda bir arada görülür. Bu türler arasından en sık görülenler dudak, kaş, burun ve kulağa yapılanlardır. Fakat çeşitliliği yalnızca yapılan bölgelerle sınırlı değildir. Örneğin tek bölge için bile 10’dan fazla çeşide sahiptir. Yine de hangi çeşit olursa olsun deldirme işlemi profesyoneller tarafından yapılmalı ve temizlik kurallarına özen gösterilmelidir.

Piercing Takma İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde estetik açıdan önemli ve bir kendini ifade etme biçimi olan, çoğunlukla gençler arasında aksesuar olarak kullanılan piercing birçok çeşidi ve farklı uygulama yöntemleriyle tercih edilen bir takıdır. Özellikle ilk kez taktıracakların akıllarına ilk olarak piercing nasıl takılır sorusu gelmektedir. Takılacak yere ve kullanılacak modele göre deldirme işleminin aşamaları değişse de genel olarak kullanılan iki yöntem olduğu söylenebilir. İlki ve genellikle klasik kulak deldirme için kullanılan tabanca ile deldirmedir. Tabanca kullanılan deldirme işlemlerinde takılı kalacak küpe ya da farklı bir takı ile delim gerçekleşir. Öncelikle alkollü bir bez ya da soğutucu ve uyuşturucu sprey uygulanacak bölgeye sürülür. Ardından genellikle keçeli kalem yardımı ile delinecek yer işaretlenir. Kullanılacak takı ve klipsi tabancaya yerleştirilir. Sonra işaretlenen yer üzerine getirilir. Son olarak da hızlıca tabancaya basılır ve delme işlemi gerçekleştirilir. Klips bu delme işleminde otomatik olarak takıya yerleşir. Delme işleminden hemen sonra nemlendirici ve iyileştirici krem sürülür. Bunun sebebi hemen bir süre yumuşaklığı sağlamak hem de iyileştirmeyi hızlandırmaktır. Tabanca ile delme işlemi bazı bijuterilerde ve genellikle çoğu eczane ya da hastanelerde yapılmaktadır. Bu yöntemi tercih edecekler özellikle işlem yapılan yerin kaliteli ürünler kullanmasına, temizliğe dikkat etmesine ve işlemi yapacak kişinin deneyimli bir profesyonel olmasına dikkat edilmelidir. Genellikle tabanca kullanımının yalnızca kulak memesi için tercih edilmesi, klasik kulak deldirmede kullanılması önerilir. Bunun sebebi tabancanın daha çok yağlı ve yumuşak bölgede kullanıma uygun olmasıdır. Kulakta ya da burunda olduğu gibi kıkırdaklı bölgeler için kullanılsa da genellikle iyi sonuçlar vermemektedir.

İkinci bir yöntem olarak da piercing iğnesi kullanılır. Özellikle piercing’lerin tümü için en çok tercih edilen ve kullanılması önerilen delme yöntemidir. İlk olarak deldirilecek bölgeye karar verdikten sonra nerede yapılacağını seçmek de çok önemlidir. Piercing işlemi günümüzde genellikle dövme stüdyolarında yapılır. Yaptırılacak yerin temiz olması, kullanılan malzemelerin kişiye özel olması ve yapan kişinin deneyimli olması gibi kriterlere dikkat edilmelidir. İşleme öncelikle yine soğutucu bir sprey ile başlanır. İşlem uygulanan kişinin acı eşiği ve uygulayanın yöntemi gibi bazı durumlarda sprey kullanılmadan direkt delme işlemi de yapılabilir. Ardından yine bölge işaretlenir. Burada kullanılan iğne bilinen klasik iğnelerden daha farklıdır. Kullanılan bölgeye göre iğnenin kalınlığı değişmektedir. Diğer aşama iğneyi işaretlenen bölgeye dikkatli bir şekilde geçirmektir. Daha sonra iğnenin üst kısmı ve ardından iğnenin baş kısmı çıkartılır. Bu aşamada bölgede yalnızca iğne kalır. Sonrasında iğnenin ucuna piercing yerleştirilir ve dikkatlice iğne çekilerek bölgeye yerleştirilir. Sonrasında ise klips ya da top ile ucu kapatılır. İlk delimde takılan piercing büyük tercih edilir bunun sebebi ise şişme durumuna karşı rahatsızlık ve acı hissini en aza indirmektir. Klipsler de genellikle top şeklinde olur ve döndürerek takılır. Ardından yine bir krem sürülür ve işlem sonlanır.

Piercing Malzemeleri Nelerdir?

Piercing delme malzemeleri genel olarak tabanca ve iğneden oluşsa da kullanılacak takıların yapısı da çok önemlidir. İlk deldirmede genellikle altın, gümüş ya da cerrahi çelik kullanılması önerilir. Bunun sebebi de oluşacak enfeksiyon ya da alerji gibi problemleri önlemektir. Tabanca ile delme işleminde bir küpe, klips, soğutucu sprey ve krem kullanılan malzemeler arasındadır. Piercing ile delme işleminde ise bölgeye göre malzemeler değişiklik gösterir. Bunun sebebi bölgelere göre cilt ve dokunun yapısındaki değişikliklerdir. Yine de soğutucu sprey çoğunlukla kullanılır. Genel olarak malzemeler piercing tezgâhı, çelik küvet, anjiokat tutucu, çeşitli maşalar, tutuculardan, pensler ve başlıklarından oluşur. Bölgelere göre özel piercing seti de bulunmaktadır. Örneği kulak, dil ve burun piercing delme işleminde bölgeyi tutmak için genellikle piercing makası tutucu ve başlığı kullanılır.

Genelde kulak, dudak ve yanak gibi bölgelere uygulanan tünel işlemi için ise halka açma ve kapama pensleri, büyük ve küçük tünel açma setleri kullanılır. Bu işlemde bölgede belirli boyutlarda tünel şeklinde bir değil açılır. Ayrıca tünel işlemleri de diğerlerine göre farklı bir görüntüye sahiptir. Geçmiş dönemlerde sıkça rastlanan günümüzde de yeniden moda olan dermal piercing için ise dermal biyopsi punchları kullanılır. Bu punch aslında deriden düzgün bir şekilde doku örneği almak için tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Piercing takma işlemi için de aynı amaçla kullanılır fakat deri açılan bölgeye daha sonra ters T şekline benzeyen piercing’ler takılır. Bu tür genel olarak yanaklar ve eller gibi çeşitli bölgelere yapılmaktadır. Kullanılan malzemeler görüldüğü üzere bölgelere göre farklıdır. Genel olarak bölgelere göre farklılık gösteren bir diğer nokta ise duyulan acıdır. Genellikle tüm piercing işlemlerinde bir miktar kanama olabilir ve bu normal bir durumdur. Duyulan acı ise hem yapılan bölgeye hem de acı düzeyinize göre farklılık gösterir. Piercing yerleri çeşitlilik gösterdikçe takılan modeller de değişiklik gösterir. Klasik kulak delmede kullanılan takı küpe iken burun için hızma adı verilir. Fakat bu işlemde ve sonrasında kullanılan tüm takılara genel olarak piercing adı verilir. Bijuteride kullanılan malzemeler arasında görülür.

Piercing İsimleri Kafanızı Karıştırmasın

Bu işlemi yapmaya karar verdiğinizde karşına birçok seçenek ve vücudunuzda taktırabileceğiniz birçok bölge çıkar. Her şeyden önce ne istediğinize karar vermek ve tarzınızı yansıtan işlemi bulmanız gerekir. Genellikle piercing kulak, burun, dudak, göbek, dil, göğüs, kaş ve dermal (deri) bölgelerine takılır. Fakat piercing çeşitleri bunlarla sınırlı değildir. Örneğin yalnızca kulağa yapılan işlemler 10’dan fazla bölgeye yapılır ve hepsinin farklı isimleri vardır. Kulağa uygulanan piercing tragus kulağın tam ortasında ve yanağa yakın bölgede bulunan kıkırdağa yapılır. Endüstriyel diğer adıyla köprü piercing kulakta karşılıklı olarak tek bir iğne ile iki delik açılması ve bu deliklerden uzun bir piercing takısı geçirilmesi ile yapılır. Kulağa uygulanan bir diğeri kıkırdak piercing ise kulak kenarlarındaki kıkırdaklı bölgeye takılır. Bunun dışında tragusun tam karşısına takılan anti-tragus, en derinde bulunan iç bölgeye takılan conch, tragusun üstünde kulağın birleşim yerine takılan ön helix işlemi gibi birçok farklı kulak deldirme işlemi yapılır.

Dudağa takılan çeşitler de oldukça fazladır. Örneğin dudağın dışına takılan piercingler üst kısmın ortasına takıldığında medusa ve üst kısmın yanına takıldığında ise madonna piercing adını alır. Üst dudağın içinde, dudağı dişlere bağlayan ve frenulum denilen bölgeye ise smiley piercing takılır. Dudağın direkt olarak üstüne takılan piercing’lere ise labret denir. Burna yapılan çeşitleri ise septum, nostril, bridge ve Austin bar isimlerini alır. Piercing septum burnun dudak üstüne bağlanan alt orta kısmına takılır. Nostril burnun yanına, bridge burnun en üst kısmına yani gözlerin ortasına, austin bar ise burun ucuna yapılır. Septum ve nostril en çok tercih edilen piercing türleri arasındadır. Dil piercingleri ise genelde dilin ortasına, uç kısmına ve dilin altına yapılır. Smiley piercing dil piercingleri arasında da kabul edilmektedir. Kaş piercing ise genellikle kaşın uç kısmına dik bir şekilde takılır. Fakat yatay şekilde takılan ya da kaşın orta ve burna yakın kısmından takılan modelleri de mevcuttur. Göbek piercing genellikle göbek deliğinin hemen üst kısmındaki deriye takılır. Göğüs piercing ise göğüs ucuna takılır. Dermal çeşitler ise kol üstüne, boyun boşluğuna, kaval kemiğinin ortasındaki boşluğa, el ve parmak üstlerine, bel ve yanak gamzelerine ve daha birçok bölgeye uygulanır.

Piercing Bakımı Nasıl Yapılır?

Piercing için öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey taktırılacak yerin temizlik kurallarına uygun olmasıdır. Eğer bir dövme stüdyosunda taktırıyorsanız mekanın temiz ve malzemelerin steril olduğundan emin olmanız önerilir. İşlemi yapacak kişi tek kullanımlık eldiven takmalıdır. Bunun yanında kullanılan iğne kesinlikle size özel olmalı ve bir kez kullanımdan sonra atılmalıdır. Pens, makas ve punch gibi diğer malzemelerin de tek kullanımlık olmasında fayda vardır. Fakat böyle bir uygulama olmuyorsa bile kesinlikle her kullanımdan sonra kesinlikle steril edilmelidir. Sağlık açısından özellikle işlem sonrası kötü bir sonuç ile karşılaşmamak için bu durumlara dikkat edilmelidir. Malzemelerin kalitesi de her açıdan büyük önem taşır. Kalitesi düşük malzemeler sağlık problemlerine ve işlem sırasında acılara sebep olabilir. Aynı zamanda işlemi yapacak kişi kesinlikle deneyimli ve mümkünse bir profesyonel olmalıdır. Bu durumda hem daha güvenilir hem de daha acısız bir işlem gerçekleşir. Takılacak piercing küpe normalden biraz daha büyük olmalıdır. Bunun sebebi bölgedeki herhangi bir şişlik durumunda baskı ya da acı oluşmamasıdır. İşlemden önce kullanılacak takıya bakmaya fayda vardır. Yine de daha sonra bir baskı, fazla bir acı veya yara oluşmuş ise yapılan yere kontrole gitmek önerilir.

Tabii ki de tüm piercing bakımı işlem sırasında alınan önlemler ile sınırlı değildir. İşlem sonrasında özellikle ilk dönemlerde temizliğe ve bakıma ekstra bir özen gösterilmelidir. Bazı bölgeler daha fazla acıdığı gibi iyileşme süreleri daha fazla sürebilir. Örneğin çene piercing için öngörülen iyileşme süreci ortalama 5 aydır. Ağız bakım dudağa ve yanağa yapılan tüm deldirme işlemleri için fazlasıyla önem taşır. Bu işlemlerde iltihaplanmaya yol açabileceğinden dolayı bir süre mayalı yiyecek ve içeceklerden uzak durulması önerilir. Genel olarak bakıldığında delinen bölgenin devamlı temiz tutulması gerekir. Temizlik için okyanus suyu ya da piercing’ler için özel üretilen temizleme suları kullanılabilir. Piercing suları aynı zamanda bölgenin hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle bölgeye temastan kaçınılması ve temas edilmesi gerekiyorsa da ellerin iyice yıkanması gerekir. İşlemin yapıldığı ilk gün su değmemesi önerilir. Bu sebeple ertesi gün duş alınması daha iyi olacaktır. Yine de suyun fazla sıcak olmaması gerekir. Özellikle dudak piercing için yiyecek ve içeceklerin de bir süre aşırı sıcak tüketilmemesi önerilir. Genellikle ilk takılan piercing 1-2 ay sonra değiştirilebilir. Önemli kurallardan biri de piercing’in orada olduğunu unutmamaktır. Bu durumda darbe ya da takılma gibi problemlerden kaçınılır. 

Piercing Modelleri Arasından Hangisi Seçilmeli?

Piercing takı modelleri de oldukça çeşitli ve fazladır. Düz siyah bir modelden renkli ve taşlı bir modele kadar hepsi hemen hemen tüm türler için bulunmaktadır. Nasıl bir model seçeceğinize karar vermeden önce deldirme işleminin yapılacağı yere karar vermek gerekir. Örneğin yanak piercing için modelin top kısmı değişiklik gösterse de genellikle yuvarlak değil düz modeller tercih edilir. Eğer hali hazırda piercing varsa ve takacak yeni bir model arıyorsanız öncelikle ne istediğinize karar vermeniz gerekir. Sade bir model mi yoksa ışıl ışıl bir model mi bakıyorsunuz? Düz mü yoksa yuvarlak mı olmalı? Örneğin burun için genellikle düz yerine hızma tarzı yuvarlak modeller tercih edilir. Fakat yine de beğeninize göre küpe benzeri modeller de takabilirsiniz. Bunun yanında göbek için genellikle taşlı ve sallanan modeller takılır. Taşlı modellerde mavi, gümüş ve sarı gibi tüm renk seçenekleri bulunur. Aynı zamanda kelebekli ve çiçekliden baykuşlu ve kalpliye birçok model bulunur. Burun, dudak, tragus ve kıkırdak gibi bölgelerde genellikle aynı tür piercing kullanılabilir. Burada önemli olan uzunluk ve büyüklüktür. Yine bu çeşitler de birbirinden farklı model ve renklerde bulunur. Bazı bölgelerde kullanılan bir tür diğerinde kullanılmayabilir. Örneğin tragus için kullanılan bir hızma boyutunun küçük olmasından dolayı burunda ya da göbekte kullanıma uygun olmayabilir. Bu bölgede baskıya ve yaraya sebep olabilir.

Birçok model ve seçenek arasından doğru piercing modelini bulmak zor gibi gözükse de öncelikle tarzınızı yansıttığından ve size uygun olduğundan emin olmalısınız. Tıpkı türlerinde olduğu gibi fiyatları da çok çeşitli. Piercing fiyatları modele göre ve özellikle yapılan malzemeye göre farklılık gösterir. Cerrahi çelik, gümüş ve altın gibi tüm modellerde fiyat çeşitliliği vardır ve her bütçeye uygundur. Alacağınız piercing modeline karar veremediniz mi? Daha fazla çeşit mi görmek istiyorsunuz? Şimdi hızmadan küpeye klasikten taşlıya tüm piercing modelleri Hepsiburada’da! 

Piercing Nasıl Takılır?

Eğer hızma şeklinde bir piercing takıyorsanız genellikle geçirmeli olarak kolay bir şekilde takılır. Ucunda top olan düz ve yassı modellerde ise bir ucundaki top döndürülerek çıkartılabilir.

Piercing Nasıl Çıkarılır?

Çıkartma işlemi esnasında yavaş olmaya özen gösterilmelidir. Hızmalı piercinglerin ucu kurtarıldıktan sonra döndürerek ve çekerek çıkarılabilir. Toplu modellerde ise takılırken olduğu gibi top döndürülür ve yine yavaşça çekilir.

Piercing Nereye Yapılır?

Piercing yerleri ve türleri çeşitlilik gösterir. Genellikle; kaş, burun, dudak, yanak, kulak, çene ve dermal bölgelere yapılır.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Bijuteri Piercing

5043 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Yurt Dışından Ürünler
İndirimli Ürünler
Sepette Kampanyalı Ürünler
Konumunuzu seçerek hızlı teslimattan faydalanın
Toplam 47 / 5043 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?