Abaküs

Abaküs, 4 işlemi yapmaya yardımcı olan bir araçtır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri, abaküs ile kolay bir şekilde öğrenilebilir. Abaküslerin yatay veya dikey çubukları bulunur. Çubuklar birbirine paralel bir şekildedir. Her çubuk üzerinde çeşitli materyallerden yapılan boncuklar bulunur. Basit hesaplamaların öğrenilebilmesi için çocuklar tarafından sık kullanılır. Okul öncesi eğitimlerde ve ilkokul eğitimlerinde öğrenmeyi destekleyici ürünler arasında bulunur. Abaküsler çok eski zamanlardan bu yana kullanılan bir araçtır. Matematiğin temelini öğrenmeye ve anlamaya yardımcı olan bu ürünler, çeşitli markalar tarafından farklı tasarımlar ile üretilir. Abaküs sayı boncuğu olarak da adlandırılır. Abaküs içerisinde alt alta olacak şekilde çeşitli çubuklar bulunur. Her çubuk üzerinde 10 adet boncuk vardır. Her çubuk sayı basamaklarını ifade eder. Üzerindeki boncuklar sayılarak 4 işlem öğrenilebilir. Bir nevi sayı tahtası olan abaküsün üzerindeki boncuklar rakamları ifade eder. Matematik dersini geliştirmeye yardımcı olan ürün, aritmetik hesaplamaların pratik bir şekilde öğrenilmesini destekler. Çok çeşitli abaküs modelleri bulunur. El yapımı abaküs, ahşap abaküs ve pembe abaküs gibi farklı tasarımlar mevcuttur.

Abaküs ile Toplama ve Çıkarma İşlemi

Abaküs üzerinde işlem yapılabilmesi için abaküs kullanımı önem arz eder. Çok çeşitli abaküs modelleri vardır. Bütün abaküslerin kullanım şekli aynıdır. Abaküs üzerindeki boncuklar sayıları oluşturur. Ürün üzerinde 10 adet çubuk vardır. Birinci çubuk üzerindeki boncuklar baştan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayısını ifade eder. Örneğin 1 boncuk değeri bir, 2 boncuk değeri 2 olarak ifade edilir. İkinci çubuk üzerinden saymaya devam edilir. İkinci çubuk üzerindeki ilk boncuk 11 sayısını ifade eder. Sayım işlemi bu şekilde devam eder. Toplama işleminin daha üst düzeyleri de abaküs ile öğrenilebilir. Abaküsün birinci telindeki sayılar, birler basamağını, kalanları ise onlar basamağını ifade eder. Örneğin abaküs üzerinde 12 ve 21 sayıları basit bir şekilde toplanabilir. Birinci sıradaki 2 boncuk ve ikinci sıradaki 1 boncuk sağa doğru çekilir. Bu dizilim şekli 12 sayısını ifade eder. Ardından 12 ve 21 sayıların toplanabilmesi için, birinci sıradan 1 boncuk sağa, ikinci sıradan 2 boncuk sağa doğru çekilir. Bu dizilim şekli 21 sayısını ifade eder. Birinci sırada toplam 2, ikinci sırada toplam 3 boncuk bulunur. Toplama bakıldığında birinci sırada 3 sayısı bulunur ve birler basamağını ifade eder. İkinci sırada toplamda 3 boncuk bulunur ve onlar basamağını ifade eder. Toplam 33 sayısını ifade eder. Abaküs üzerinden bir başka toplama örneği verilebilir. 34 sayısı ile 13 sayısının toplamasının yapılabilmesi için, birinci teldeki 4 boncuk ile ikinci teldeki 3 boncuk sağa ayrılır. Bu durum 34 sayısını ifade eder. Ardından birinci teldeki 3 boncuk ve ikinci teldeki 1 boncuk sağa çekilir. Bu durum ise 13 sayısını ifade eder. Birinci telde toplam 7 boncuk ikinci telde toplam 4 boncuk bulunur. İkinci tel onlar basamağını ifade ettiği için 4 boncuk, 20 sayısını ifade eder. Birinci boncuk birler basamağını ifade ettiği için 7 boncuk 7 sayısını ifade eder. Toplamları 47 olur. Abaküs ile pratik çıkarma işlemleri de gerçekleştirilir. Çıkarma işlemi abaküs ile yapılabilen en kolay işlemler arasındadır. Örneğin 9 rakamından 5 rakamını çıkarmak için, abaküste ilk olarak 9 boncuk sağa çekilir. Ardından 9 boncuk içinden 5 boncuk tekrar sola çekilir. Geriye 4 boncuk kalır ve sonuç 4 olarak bulunur. Daha büyük işlemler ile çıkarma işlemi de yapılabilir. Örneğin 30’dan 10 rakamının çıkarılması için birinci, ikinci ve üçüncü teldeki 10 boncuk sağa çekilir. Ardından içerisinden 10 boncuk sola çekilir ve kalan boncuk sayısı 20 olur. Yazı tahtalı abaküs modellerini tercih edebilir, abaküs üzerinde yapılan işlemleri tahta üzerine yazarak da çocuğun gelişimini destekleyebilirsiniz. Abaküsler ile birlikte diğer kırtasiye ürünleri arasından çocuğun ihtiyacı gereçleri alabilirsiniz.

Abaküs ile Çarpma ve Bölme İşlemi

Ayaklı abaküs çeşitleri, en çok tercih edilen modeller arasındadır. Ayaklı abaküsler ile kolay bir şekilde 4 işlem yapılabilir. Abaküs ile yapılabilen işlemler arasında çarpma işlemi de bulunur. Çarpma işlemi abaküs yardımı ile pratik bir şekilde yapılabilir. Örneğin 2 ile 3’ü çarparken, abaküs çubuğuna 3 tane 2’şerli boncuk eklenir ve toplanır. 3 tane 2’şerli boncuk 6 eder. Bir diğer örnek 3 çarpı 4 olabilir. İşlemi yaparken abaküs çubuğuna 3 tane 4’erli boncuk eklenir ve toplanır. 3 tane 4’erli boncuk 12 eder. Abaküs çeşitleri ile çarpma işlemi, çocuklara pratik bir şekilde öğretilebilir. Çarpma işlemi toplama işlemine benzer. Toplama işleminde örneğin 4+1 işlemi yapılacaksa, 4 tane abaküs çubuğuna 1 abaküs çubuğu eklenir ve toplamları 5 eder. Abaküs ile yapılabilen bir diğer işlem ise bölme işlemidir. Örneğin abaküs ile 30 bölü 5 işleminin yapılabilmesi için, 20 adet boncuğun 5 eş parçaya bölünmesi gerekir. 5 adet parçaya bölündüğünde sonuç 4 çıkar. Bir diğer bölme işlemi 4 bölü 2 olabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için abaküste 4 boncuk kolay bir şekilde sağa ayrılır ve 4 boncuk 2’li olarak parçalara bölünür. Sonuç ise 2 çıkar. Çocuklara pratik bir şekilde 4 işlemi öğretebilmeye olanak tanıyan abaküsler, onların gelişimine büyük destek sağlayabilir. Dev abaküs modellerini tercih edebilir, çocuklara ev içerisinde pratik yaptırabilirsiniz. Çocukların okulda rahat hesaplama yapabilmesi için kolay taşınabilir olan küçük abaküs modellerini tercih edebilirsiniz.

Abaküs Kullanımının Matematik Üzerindeki Etkisi

Abaküs kullanımının, özellikle çocukların zihinsel gelişimine katkısı büyüktür. Raylı abaküs gibi özgün tasarımlara sahip ürünler, çocukların görsel zekasını geliştirmeye de destek olabilir. Abaküs kullanmanın etkileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Beynin sağ ve sol lobunu geliştirmeye yardımcı olabilir.
 • Zihinsel gelişmeyi destekleyerek beynin işlevlerini arttırabilir.
 • Abaküs modelleri hafızayı güçlendirebilir.
  • Sayısal bilgi çağrışımını destekleyebilir.
  • Mikro ve makro düşünme yeteneğini güçlendirebilir.
   • Abaküsün dikkat ve konsantrasyon arttırıcı etkisi bulunur. Belirli bir konu üzerinde düşünebilme yeteneğini arttırabilir.
   • Algılama yeteneğinin gelişmesini destekleyebilir.

   Abaküs kullanımının eğitim üzerine çeşitli faydaları bulunur. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, abaküs ile göz ve el teması kurar. Abaküsün üzerindeki boncuklara dokunarak, onların ritmini duyar ve hisseder. Abaküs kullanan öğrenciler belirli bir süre sonra, abaküs üzerinde yapılan işlemleri hafızalarında yapmaya başlar ve zamanla işlem kabiliyeti artar. Kullanılan abaküsler dört işlemi yaparken, öğrencilerin görsel zekalarının artmasına destek olur. Zamanla somuttan soyuta öğrenim şekli gerçekleşir ve abaküs kullanımı bırakılır. Özel öğrencilerin de sayı yeteneklerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi için abaküsler tercih edilir. Her çocuğun öğrenme ve kavrama süreci farklı olabilir. Bu nedenle abaküs kullanım süresi çocuktan çocuğa fark edebilir. Abaküs kullanırken çocukların hızına ve yeteneklerine göre farklı çalışmalar yapılabilir. Basit işlemleri kolaylıkla yapabilen çocukların, orta seviyeli işlemlere geçmesi, orta seviyeden sonra zor işlemlere geçmesi gerekebilir. Böylelikle çocukların öğrenme süreleri daha da kısalabilir. Çocukların aritmetik matematiği zorlanmadan ve kolay bir şekilde anlamasını sağlamayı isteyenler okul öncesi abaküs ürünlerini tercih edebilir.

   Abaküs Çeşitleri

   Çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan abaküslerin, birçok farklı modeli bulunur. Abaküs çeşitleri içerisinde en çok tercih edilen modellerden birisi de ayaklı abaküslerdir. Ayaklı abaküs genellikle ahşaptan yapılır. Bu modellerin farklı boyları bulunur. Ayaklı abaküslerin boyuna karar verirken, çocukların yaşları ve uzunlukları göz önünde bulundurulabilir. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuk için 25x50 büyüklüğünde abaküs, 10 yaşındaki bir çocuk için ise 60x120 boyutunda bir ayaklı abaküs tercih edilebilir. Dev abaküsler, boyutları oldukça büyük olan ürünlerdir. Örneğin 55x100 ve 60x120 boyutundaki ürünler, dev abaküs olarak nitelendirilebilir. Küçük abaküs çeşitleri de vardır. Küçük abaküsler, mini boylara sahiptir. Çocuklar kolaylıkla kreşe ve okullara küçük abaküsleri taşıyabilir. Örneğin 10x10 ve 20x20 boyutundaki abaküsler, çocukların kolay taşıyabileceği modeller içerisindedir. Bunun yanı sıra dijital abaküs çeşitleri de bulunur. Dijital abaküs dijital olarak 4 işlemi gerçekleştirmeyi arzu edenler tarafından tercih edebilir. Abaküslerin raylı olanları da vardır. Ray sistemine sahip olan ürünler, çocukların beğenisini toplar. Bir yandan öğrenirken bir yandan da eğlenmeye olanak tanır. Abaküs üzerindeki boncuklar, raylar üzerinde kolay bir şekilde hareket ettirilir.

   Abaküs Tasarımları

   Çocuklar için tasarlanan abaküslerin farklı tasarımları bulunur. Plastik malzemeden üretilen abaküsler, oldukça hafif ürünlerdir. Plastik abaküs çocukların abaküslerini kolay bir şekilde yanlarında taşıyabilmelerine olanak tanır. Tahta materyallerden üretilen ahşap abaküs çeşitleri de bulunur. Ahşap olan bu ürünler, oldukça dayanıklı ve sağlıklıdır. Alınan tahta ürünler, uzun yıllar çocuklar tarafından kullanılabilir. Ayrıca oval şekle sahip tasarımlarda mevcuttur. Oval abaküs modelleri içerisinde ray sistemine sahip olanlar bulunur. Çocuklar için üretilen ve sağlıklı olan materyallerden yapılan el yapımı abaküsler ise yoğun talep gören modellerdir. Aynı zamanda yazı tahtalı abaküs çeşitleri de vardır. Ayaklı olan yazı tahtalı abaküslerin, bir tarafında yazı tahtası bir tarafında abaküs bulunur. Çocukların eğitim ve öğretim hayatında sıklıkla kullanabileceği bu ürünler, kullanıcılar tarafından tavsiye edilir. Standart yazı tahtaları içerisinde abaküs olan modeller de vardır. Bu modellerde yazı tahtası altında 1 ya da 2 çubuklu abaküsler bulunur. Bu yazı tahtalı abaküsleri çocuklar kolay bir şekilde çantalarında taşıyabilir. Abaküsler ile birlikte okul çantaları çeşitlerine de göz atabilirsiniz.

   Abaküs Fiyatları

   Çocukların eğitim ve öğretim hayatlarını destekleyen çeşitli ürünler satışa sunulur. Abaküsler çocukların aritmetik zekasını geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ürünler doğru kullanıldığı takdirde, çocukların konsantrasyon sorunlarını yenmelerine ve matematik hesaplamalarını hızlı bir şekilde öğrenmelerine olanak tanır. Abaküs fiyatları modellere ve kullanılan malzemelere göre farklı aralıklarda olabilir. Üretimde kullanılan materyaller maliyeti ortaya çıkarır ve direkt olarak fiyatları etkiler. Genellikle uygun fiyatlara sahip olan abaküsler, her bütçeye uygun olabilir. Büyük abaküs çeşitleri ile küçük abaküslerin fiyatları birbirinden farklı olabilir. Abaküslerin ahşap, metal ve plastik gibi farklı materyallerden üretilenleri vardır. Dolayısıyla ahşap ürün ile plastik abaküsün fiyatı aynı olmaz. Tahta abaküs ile metal abaküs fiyatları da farklılık gösterir. Beğendiğiniz ve sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz abaküs çeşitlerini Hepsiburada üzerinden rahatlıkla satın alabilir ve çocukların zeka gelişimlerini destekleyebilirsiniz.

   Abaküs Nedir?

   Abaküs çocukların dört işlemi kolay bir şekilde öğrenmesini sağlayan ve üzerinde çeşitli aritmetik işlemleri yapabilmelerini imkan sunan bir araçtır. Abaküs üzerinde 10 adet çubuk ve her çubuk üzerinde 10 adet boncuk bulunur.

   Çocuklar Neden Abaküs Kullanır?

   Abaküsler, çocukların zihnini geliştirmeye yardımcı olur. Hem okulda hem de evde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini, pratik bir şekilde yapmayı öğrenebilir..

   Abaküslerin Modelleri Nelerdir?

   Abaküslerin yıldız, yuvarlak ve kalp şekli gibi farklı boncuğa sahip olan modelleri bulunur. Metal, ahşap ve plastik gibi çeşitli materyallere sahip ürünlerin, farklı ölçülere sahip boyları bulunur.

Ürün, kategori veya marka ara
ARA
Loading interface...
Loading interface...
Loading interface...

Abaküsler

237 ürün listeleniyor
Kuponlu Ürünler
Fotoğraflı Değerlendirme
Güncel Değerlendirme
Girişimci Kadın Ürünleri
Premium Fırsatları
Yurt Dışından Ürünler
İndirimli Ürünler
Hepsiburada Limiti
Sepette Kampanyalı Ürünler
Toplam 36 / 237 ürün
Aradığınız ürünü bulabildiniz mi?